Worship Services

Sunday Worship: 8 am, 10:30 am, 3 pm, 5 pm

Midweek Worship (Wednesday) : 7pm

Traditional Worship (Saturday) : 6pm

Youth Worship (Saturday) : 5pm

Location

Ruby Corner Garnet Road

Ortigas Center

Pasig City

Philippines 1605

Contact

+632 8632 1354 TO 56

+632 8635 0078

+632 8635 0080

+632 8635 0082 TO 83

Magpakailanman, O Panginoon Ang Iyong Salita

2020-10-19 / Pastor BJ Sebastian

Wala nang hihigit pa sa kadakilaan at kasakdalan ng salita ng Dios. Ayon sa salmista, kahit na ang “hangganan ng lahat ng kasadalan” - isang larawan ng pinaka- mabuti na sa ating sanlibutan.

Tags: