Worship Services

Sunday Worship: 8 am, 10:30 am, 3 pm, 5 pm

Midweek Worship (Wednesday) : 7pm

Traditional Worship (Saturday) : 6pm

Youth Worship (Saturday) : 5pm

Location

Ruby Corner Garnet Road

Ortigas Center

Pasig City

Philippines 1605

Contact

+632 8632 1354 TO 56

+632 8635 0078

+632 8635 0080

+632 8635 0082 TO 83

Ang Kabutihan ng Dios sa Gitna ng Pagdurusa

2020-10-12 / Pastor BJ Sebastian

Ang salmong ito ay may tatlong katotohanan para sa atin sa hapong ito: Ang Dios ay mabuti ayon sa Kanyang salita, Ang salita ng Dios ay mabuti sa gitna ng pagdurusa, Ang salita ng Dios ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan.

Tags: