Worship Services

Sunday Worship: 8 am, 10:30 am, 3 pm, 5 pm

Midweek Worship (Wednesday) : 7pm

Traditional Worship (Saturday) : 6pm

Youth Worship (Saturday) : 5pm

Location

Ruby Corner Garnet Road

Ortigas Center

Pasig City

Philippines 1605

Contact

+632 8632 1354 TO 56

+632 8635 0078

+632 8635 0080

+632 8635 0082 TO 83

Isang Babala Sa Pagtalikod sa Pananampalataya

2020-10-05 / Pastor BJ Sebastian

Binigyan tayo dito ng may-akda ng.... Isang pagpuna sa mga walang paglago... Isang panawagan sa mga walang pag-unlad... Isang paalala sa peligro ng apostasiya... Isang paghihikayat sa mga tunay na mananampalataya.

Tags: