Worship Services

Sunday Worship: 8 am, 10:30 am, 3 pm, 5 pm

Midweek Worship (Wednesday) : 7pm

Traditional Worship (Saturday) : 6pm

Youth Worship (Saturday) : 5pm

Location

Ruby Corner Garnet Road

Ortigas Center

Pasig City

Philippines 1605

Contact

+632 8632 1354 TO 56

+632 8635 0078

+632 8635 0080

+632 8635 0082 TO 83

Ang Mapagpalang Salita ng Diyos

2020-09-28 / Pastor BJ Sebastian

Ang sabi ng salmista — Mapalad ang lumalakad sa kautusan ng dios... kaya’t aking susundin ang mga tuntunin mo... at aking iingatan ang iyong salita sa aking puso... at ipapahayag ko ang iyong mga batas na ituturo mo sa akin...at ikagagalak ko ang iyong mga patotoo.

Tags: